Radio UZPR

Liber, accesibil, independent și versatil, podcast-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România aduce publicului, oricând și oriunde, puncte de vedere, știri, analize, informații, esență de presă, așa cum este ea văzută, abordată și muncită în fiecare zi.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Wednesday May 29, 2024

UZPR partener al Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția a III-a, cu tema „Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din Țările Române”, Comana, 25 mai 2024.
Euharistie și surogate euharistice. „Pastorala” Mitropolitului Neofit Cretanul către preoții valahi la începutul Păresimilor (1739).
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu pr. prof. univ. dr. Jan NICOLAE, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Tuesday May 28, 2024

Sesiunea științifică „Bicentenarul nașterii lui Avram Iancu – Eroul, contemporanii, epoca“.
Înregistrare din Aula Academiei Române.
 

Tuesday May 28, 2024

Ediție îngrijită, studiu introductiv și notă asupra ediției de Ioan Bolovan și Sorin Șipoș Cuvânt de prețuire de Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române Prefață de Liviu Maior. Ediție aniversară. Text integral.   
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu prof. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, Director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca al Academiei Române, Președinte al comisiei mixte de istorie româno-maghiară.
Interviu realizat cu ocazia sesiunii științifice „Bicentenarul nașterii lui Avram Iancu – Eroul, contemporanii, epoca“ (Aula Academiei Române, 28 mai 2024)

Tuesday May 28, 2024

UZPR partener al celei de-a III-a ediții a Zilelor Academice Petru Șpan, orgnizate la Lupșa, jud. Alba, în perioada 14 - 15 iunie 2024.
 
,,E aproape un spațiu fabulos - Lupșa această localitate emblematică a Ținutului Munților Apuseni, țara aurului și a pietrei - cum o numea Geo Bogza. Și nici nu ar putea fi altfel, fiindcă la Lupșa a ființat un cnezat - deci o întemeiere! Aici, în Țara Moților, s-au născut eroii anonimi și cunoscuți, care au adus-o prin timp și au predat-o urmașilor, ca și munții lor - învolburați ca Detunata, care au transformat Apusenii într-o cetate inespugnabilă, păstrându-i între zidurile ei naturale pe aceia care n-au plecat grumazul: MOȚII. În fruntea lor au pășit Horea și Iancu și atâția care s-au jertfit pentru a pstăra fiinaț strămoșească." Ion POPESCU TOPOLOG, editorul monografiei Lupșei ,,Lupșa - aur și oameni".
 
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu prof. univ. dr. Ioan Vlad.
 

Monday May 27, 2024

UZPR partener al Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția a III-a, cu tema „Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din Țările Române”, Comana, 25 mai 2024.
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu dr. Iulian Marcel Ciubotaru, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" Iaşi.

Monday May 27, 2024

UZPR partener al Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția a III-a, cu tema „Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din Țările Române”, Comana, 25 mai 2024.
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU, Starețul Mănăstirii Comana.

Friday May 24, 2024

Proiectul național românesc în orizontul secolului 21: reinterpretări și reevaluări la centenarul publicării lucrării Istoria civilizației române moderne de Eugen Lovinescu.
Alocuțiune acad. Mircea Martin.
Înregistrare din Aula Academiei Române.
Academia Română a lansat miercuri, 8 mai 2024, un dialog-dezbatere la nivel național privind proiectul național-statal-cultural român în secolul 21. Dezbaterea va implica un larg parteneriat instituțional, care include un număr important de instituții culturale și academice și are ca sursă o lucrare fundamentală a culturii române, ce constituie un reper nu doar intelectual, ci și ideologic: Istoria civilizației române moderne de E. Lovinescu, de la a cărei publicare se împlinesc 100 de ani.
În discuție nu vor fi doar tezele și teoriile lui E. Lovinescu, ci și întregul set de teorii, perspective și abordări alternative sau complementare care au fost dezvoltate și discutate în sfera culturală, intelectuală și academică românească în ultimii o sută de ani.

Revistă de liceu în Hațeg

Thursday May 23, 2024

Thursday May 23, 2024

Liceul Teoretic "Ion Constantin Brătianu", Hațeg va avea o revistă!
 
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu.

Wednesday May 22, 2024

Serialul își propune discuții despre gândirea și lumea antică, în special cea greacă, explorând un posibil "jurnalism compactat" al acestora, și universalitatea structurilor mitologiei lor.
Dialoguri susținute de Mădălina Corina Diaconu avându-l ca invitat la microfon pe studentul Robert Secrieru (Universitatea din București).
Foto: Johann Georg Trautmann - reprezentare din secolul al XVIII-lea a dezastrului legendar al Troiei.

Thursday May 16, 2024

Pro memoria – Părintele nostru bun, scump şi drag Nicolae Bordaşiu…
Material audio realizat de dr. Stelian Gomboș, consilier Secretariatul de Stat pentru Culte, membru UZPR.
steliangombos.wordpress.com

Thursday May 16, 2024

Ultima parte a serialului dedicat revistei "Neamul Românesc" prezintă câteva secvenţe din şirul cugetărilor profunde, anecdotelor şi întâmplărilor memorabile ale marelui istoric, strălucitului savant şi politicianului, Nicolae Iorga, rod al unei fecunde imaginaţii, al unei minţi geniale, ce-şi păstrează prospeţimea, folosul şi valoarea până în contemporaneitate. Din sufletul său minunat, irumpe sentimentul dăruirii, de care s-a lăsat călăuzit toată viaţa sa, „căci toată înţelepciunea existenţei unui om stă în conştiinţa datoriei, ca astfel, pe unde ai trecut tu să fie ceva mai bine decât înainte”.
Interviu cu Zalina Gabriela Neagu, bibliograf, Biblioteca Academiei Române, serial realizat de Mădălina Corina Diaconu. 

Corespondență din Belgia

Wednesday May 15, 2024

Wednesday May 15, 2024

Dincolo de singurătate"Ep.8 - Incondeierea ouălor și transformarea singurătății în artă.
Un material realizat de Doris Uglar & Sorin Ciociu. Invitată: Claudia Poduț.

Tuesday May 14, 2024

Proclamată în 2011 de UNESCO și aprobată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2012 drept Zi internațională a ONU, 13 februarie este Ziua Mondială a Radioului.
În această eră modernă a comunicațiilor instantanee și a rețelelor sociale, toate platformele - de la cele mai puternice conglomerate media și agenții guvernamentale până la bloguri și podcasturi independente - se confruntă cu o concurență sporită pentru atenție, influență și surse regenerabile de venit. Unul dintre scopurile Zilei Mondiale a Radioului este de a încuraja susținerea realizărilor de secole ale radioului ca mediu care își atrage principala susținere prin rădăcinile adânci în comunitățile pe care le deservește. Este de a sărbători eforturile radioului de a-și informa, distra și educa audiența din întreaga lume și de a încuraja comunicarea liberă a ideilor care duc la o dezvoltare umană durabilă. Acesta a fost un minut al Zilei Mondiale a Radioului de la UNESCO.
UNESCO

Monday May 13, 2024

Proiectul național românesc în orizontul secolului 21: reinterpretări și reevaluări la centenarul publicării lucrării Istoria civilizației române moderne de Eugen Lovinescu.
Alocuțiune prof. Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României.
Înregistrare din Aula Academiei Române.
Academia Română a lansat miercuri, 8 mai 2024, un dialog-dezbatere la nivel național privind proiectul național-statal-cultural român în secolul 21. Dezbaterea va implica un larg parteneriat instituțional, care include un număr important de instituții culturale și academice și are ca sursă o lucrare fundamentală a culturii române, ce constituie un reper nu doar intelectual, ci și ideologic: Istoria civilizației române moderne de E. Lovinescu, de la a cărei publicare se împlinesc 100 de ani.
În discuție nu vor fi doar tezele și teoriile lui E. Lovinescu, ci și întregul set de teorii, perspective și abordări alternative sau complementare care au fost dezvoltate și discutate în sfera culturală, intelectuală și academică românească în ultimii o sută de ani.

Friday May 10, 2024

Proiectul național românesc în orizontul secolului 21: reinterpretări și reevaluări la centenarul publicării lucrării Istoria civilizației române moderne de Eugen Lovinescu.
Alocuțiune acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române.
Înregistrare din Aula Academiei Române.
Academia Română a lansat miercuri, 8 mai 2024, un dialog-dezbatere la nivel național privind proiectul național-statal-cultural român în secolul 21. Dezbaterea va implica un larg parteneriat instituțional, care include un număr important de instituții culturale și academice și are ca sursă o lucrare fundamentală a culturii române, ce constituie un reper nu doar intelectual, ci și ideologic: Istoria civilizației române moderne de E. Lovinescu, de la a cărei publicare se împlinesc 100 de ani.
În discuție nu vor fi doar tezele și teoriile lui E. Lovinescu, ci și întregul set de teorii, perspective și abordări alternative sau complementare care au fost dezvoltate și discutate în sfera culturală, intelectuală și academică românească în ultimii o sută de ani.

Thursday May 09, 2024


S-a deschis la Muzeul Național al Literaturii Române expoziția aniversară „30 de ani de presă”, semnată Vali Ivan, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați caricaturiști români. 
„Caricatura jurnalistică este, de fapt, un editorial, nu scris, ci desenat, care permite mai multă libertate de exprimare. În caricatură poți să exagerezi, poți să satirizezi, ca să transmiți un mesaj clar și puternic, dar obligatoriu trebuie să prezinți corect evenimentul din punct de vedere jurnalistic. De aceea, m-am considerat întotdeauna jurnalist, un jurnalist care îşi exprimă opiniile prin imagini”, a declarat autorul.
Expoziția este organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Presei, în cadrul proiectului Muzeul Presei Românești, coordonat de Mădălina Corina Diaconu.
 
Voce Vali Ivan.

Image

Interviuri, reportaje, documentare și evenimente de pe tot cuprinsul țării și din Diaspora, „secretele” unei meserii în care nu pot activa decât cei cu vocație și curaj, dispuși la efort intens, lumea presei devoalată lumii largi, în așa fel încât cea din urmă să știe, o dată mai mult, că jurnaliștii profesioniști sunt aliații de cursă lungă ai publicului, toate acestea și multe altele vor fi disponibile pe podcastul Radio UZPR.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, oferă lumii, prin podcastul care îi poartă numele, acces deplin la spectacolul elaborării informației și analizei, care, până la urmă, este însuși spectacolul vieții, cu toată splendida sa capacitate de a comunica.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320