Thursday Mar 16, 2023

Istoria Presei Românești - Publicațiile periodice românești (VI) - Ziarul ”Federațiunea”

155 de ani de la apariţia ziarului „Federaţiunea”.

Ziarul  ”Federațiunea” a apărut la Pesta (Budapesta, Ungaria), la 3/15 ianuarie 1868 ca o reacție la instalarea regimului dualist austro-ungar, așa cum rezultă din articolele sale. Pentru implementarea programului novator și curajos al jurnalului, cei doi redactori: Alexandru Roman și Ioan Poruțiu au suferit închisoarea. Acest ziar a declanșat un entuziasm în masă și o luptă înflăcărată de apărare a drepturilor și a ființei naționale, a românilor, precum și a celorlalte etnii conlocuitoare, de o forță extraordinară, ce a eclipsat toate celelalte organe de presă ale vremii, în pofida tuturor impedimentelor și prigonirilor, pe toată durata existenței sale (ultimul număr, 29 februarie/12 martie 1876). (Zalina Gabriela Neagu)

Serial realizat de Mădălina Corina Diaconu. Interviu cu Zalina Gabriela Neagu, bibliograf, Biblioteca Academiei Române.

Foto Biblioteca Academiei Române.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320