Thursday May 16, 2024

Istoria Presei Românești - Publicațiile periodice românești (LIX) - Crâmpeie din gândirea luminoasă şi înţeleaptă a savantului Nicolae Iorga

Ultima parte a serialului dedicat revistei "Neamul Românesc" prezintă câteva secvenţe din şirul cugetărilor profunde, anecdotelor şi întâmplărilor memorabile ale marelui istoric, strălucitului savant şi politicianului, Nicolae Iorga, rod al unei fecunde imaginaţii, al unei minţi geniale, ce-şi păstrează prospeţimea, folosul şi valoarea până în contemporaneitate. Din sufletul său minunat, irumpe sentimentul dăruirii, de care s-a lăsat călăuzit toată viaţa sa, căci toată înţelepciunea existenţei unui om stă în conştiinţa datoriei, ca astfel, pe unde ai trecut tu să fie ceva mai bine decât înainte”.

Interviu cu Zalina Gabriela Neagu, bibliograf, Biblioteca Academiei Române, serial realizat de Mădălina Corina Diaconu. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320