Sunday Jan 15, 2023

Ioan Bianu și planul său

În 1895 Ioan Bianu pune bazele bibliografiei generale românești, lucrare de ample dimensiuni, elaborată de colective de specialiști și continuată în zilele noastre, după planul său, de bibliografi de la Biblioteca Academiei Române. (ziuaconstanta.ro)

Ioan Bianu a fost un mare român, un mare cărturar, un membru plenar al Academiei Române”, a afirmat regretatul acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei.

Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu Silviu - Constantin Nedelcu - Biblioteca Academiei Române.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013